Tiếng anh hiện nay gần như là ngôn ngữ bắt buộc trên toàn Thế giới đặc biệt là khi quá trình hội nhập toàn cầu đang diễn ra ngày càng sâu rộng. Hiện nay tại Việt Nam, rất nhiều trường đại học đã đưa ra chuẩn đầu ra đối với sinh viên bằng việc yêu cầu sinh viên có những chứng chỉ tiếng anh quốc tế. Hiện nay có khá nhiều các chứng chỉ tiếng anh quốc tế được sử dụng trên Thế giới trong đó có: chứng chỉ IELTS, chứng chỉ TOELF và chứng chỉ TOEIC.

Chứng chỉ IELTS

chứng chỉ ielts

Chứng chỉ tiếng anh quốc tế IELTS là tên viết tắt của International English Language Tesing System, đây là bài kiểm tra về sự thành thạo tiếng Anh ở cả 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Chứng chỉ tiếng anh quốc tế IELTS được điều hành bởi ba tổ chức: ESOL của Đại học Cambridge (Mỹ), Hội đồng Anh (British Council) cùng với tổ chức giáo dục IDP của Úc.
Hiện nay, chứng chỉ IELTS là chứng chỉ tiếng anh quốc tế thông dụng nhất Thế giới, được sử dụng rộng rãi trên khắp Thế giới, phần lớn các học viện ở Mỹ, Úc, Anh, Canada, New Zeland, Nam Phi đều sử dụng IELTS.  Ngoài ra, chứng chỉ IELTS cũng là yêu cầu bắt buộc khi di cư tới Úc.

Chứng chỉ TOEFL

chứng chỉ toefl

Chứng chỉ TOEFL được coi là một trong những chứng chỉ tiếng anh quốc tế lâu đời nhất. TOEFL là tên viết tắt của Test of English as a Foreign Language. Đây là bài thi được đề ra để đánh gía khả năng thông thạo của người học và sử dụng tiếng anh.Cùng với IELTS, TOELF được sử dụng khá phổ biến trên khắp Thế giới đặc biệt là ở Mỹ. Tại Mỹ chứng chỉ TOEFL là một trong những yêu cầu bắt buộc để xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Bài thi TOEFL có 3 dạng chính: bài thi trên giấy, bài thi trên máy tính và bài thi trên Internet. Bằng TOEFL chỉ có giá trị sử dụng trong vòng 2 năm.

Chứng chỉ TOEIC

chứng chỉ toeic

Chứng chỉ TOEIC là tên viết tắt của Test of English for International Communication. Đây là chứng chỉ tiếng anh quốc tế thiên về giao tiếp dành cho người đi làm và không sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ. Bài thi TOEIC chủ yếu thiên về kĩ năng nghe và đọc và chứng chỉ có giá trị trong vòng hai năm.
Hiện nay, TOEIC khá phổ biến tại Việt Nam, nó trở thành chứng chỉ bắt buộc đối về chuẩn đầu ra với phần lớn các sinh viên, các công ty cũng coi đây là tiêu chuẩn đánh giá về ngoại ngữ trong quá trình tuyển dụng.
Trên đây là ba chứng chỉ tiếng anh quốc tế thông dụng nhất hiện nay, ngoài ra còn có các chứng chỉ như CEFR, ESOL… bạn có thể tùy thuộc vào khả năng cũng như hoàn cảnh để lựa chọn thi các chứng chỉ cho phù hợp.

Những chứng chỉ tiếng anh quốc tế thông dụng hiện nay
Đánh giá bài viết
Please follow and like us:
1
Bạn cần hỗ trợ?